Genetic Research

Genforskning

Svensk definition

Utforskning av orsaker till, överföring, lindring, eliminering eller förstärkning av ärftliga sjukdomar eller särdrag.

Engelsk definition

Research into the cause, transmission, amelioration, elimination, or enhancement of inherited disorders and traits.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Research, Genetic