Human Genome Project

Human Genome Project

Svensk definition

Ett internationellt samarbete med syfte att kartlägga människans hela genom. Projektet startade 1989.

Svenska synonymer

HUGO-projektet

Engelska synonymer

Human Genome Mapping Project Genome Project, Human Genome Projects, Human Human Genome Projects Project, Human Genome Projects, Human Genome Human Genome Diversity Project