Genomics

Genomik

Svensk definition

Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.

Engelsk definition

The systematic study of the complete DNA sequences (GENOME) of organisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Comparative Genomics Comparative Genomic Genomic, Comparative Genomics, Comparative