Computational Biology

Beräkningsbiologi

Svensk definition

Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Ämnesområdet omfattar alla former av datateknik och datateori som är tillåmpliga inom molekylärbiologin, samt datorbaserade metoder för att lösa biologiska problem, inklusive behandling av modeller och datamängder.

Engelsk definition

A field of biology concerned with the development of techniques for the collection and manipulation of biological data, and the use of such data to make biological discoveries or predictions. This field encompasses all computational methods and theories for solving biological problems including manipulation of models and datasets.

Svenska synonymer

Bioinformatik

Engelska synonymer

Biology, Computational Computational Molecular Biology Biologies, Computational Molecular Biology, Computational Molecular Computational Molecular Biologies Molecular Biologies, Computational Molecular Biology, Computational Bio-Informatics Bio Informatics Bio-Informatic Bioinformatics Bioinformatic