Informatics

Informatik

Svensk definition

En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.

Engelsk definition

The field of information science concerned with the analysis and dissemination of data through the application of computers.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.