Genome

Genuppsättning

Svensk definition

En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNA

Engelsk definition

The genetic complement of an organism, including all of its GENES, as represented in its DNA, or in some cases, its RNA.

Svenska synonymer

Arvsmassa Genom

Engelska synonymer

Genomes