Ploidies

Ploidier

Svensk definition

Replikation av kromosomset i karyotypen.

Engelsk definition

The degree of replication of the chromosome set in the karyotype.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ploidy