Chromosomes

Kromosomer

Svensk definition

I en prokaryot cell eller i kärnan av en prokaryot cell utgör kromosomer strukturella enheter bestående av eller innehållande DNA som bär den genetiska information som är väsentlig för cellen.

Engelsk definition

In a prokaryotic cell or in the nucleus of a eukaryotic cell, a structure consisting of or containing DNA which carries the genetic information essential to the cell. (From Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chromosome