Cell Cycle

Cellcykel

Svensk definition

En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell Cycles Cycle, Cell Cycles, Cell Cell Division Cycle Cell Division Cycles Cycle, Cell Division Cycles, Cell Division Division Cycle, Cell Division Cycles, Cell