Cell Physiological Phenomena

Cellfysiologi

Svensk definition

Fysiologiska särdrag och skeenden i celler, från celldelning till celldöd.

Engelsk definition

Cellular processes, properties, and characteristics.

Svenska synonymer

Cellfysiologiska fenomen Cellfysiologiska processer

Engelska synonymer

Phenomena, Cell Physiological Cell Physiological Phenomenon Phenomenon, Cell Physiological Physiology, Cell Cell Physiology Cell Physiological Processes Physiological Processes, Cell Processes, Cell Physiological Cell Physiological Process Physiological Process, Cell Process, Cell Physiological