Membrane Fusion

Membranfusion

Svensk definition

Vidhäftning och sammansmältning av cellmembran, intracellulära membran eller artificiella membran med varandra eller med virus, parasiter eller interstitiella partiklar genom en rad kemiska och fysikaliska processer.

Engelsk definition

The adherence and merging of cell membranes, intracellular membranes, or artificial membranes to each other or to viruses, parasites, or interstitial particles through a variety of chemical and physical processes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fusion, Membrane Fusions, Membrane Membrane Fusions