Cell Respiration

Cellandning

Svensk definition

De exergona ämnesomsättningsprocesser (andningskedjan) i levande djur- och växtceller som innebär upptag av syre, oxidation av organiska ämnen, frigörande av energi och bildande av koldioxid, vatten o ch andra oxidationsprodukter.

Engelsk definition

The metabolic process of all living cells (animal and plant) in which oxygen is used to provide a source of energy for the cell.

Svenska synonymer

Cellrespiration

Engelska synonymer

Cellular Respiration Cellular Respirations Respiration, Cellular Respiration, Cell Cell Respirations