Autophagy

Autofagi

Svensk definition

Cellers egenskap att kunna skilja ut och bryta ned skadade eller överflödiga beståndsdelar genom autofagosomer. Autofagi spelar en stor roll i biologisk metamorfos och i samband med osteoklasters nedbrytning av benvävnad. Defekt autofagi hänger samman med ett flertal olika sjukdomar inklusive neurodegenerativa sjukdomar och cancer.

Svenska synonymer

Autofagocytos

Engelska synonymer

Autophagy, Cellular Cellular Autophagy Autophagocytosis Reticulophagy ER-Phagy ER Phagy Nucleophagy Ribophagy Lipophagy