Lysosomes

Lysosomer

Svensk definition

En klass morfologiskt heterogena cytoplasmapartiklar i djur- och växtvävnader som kännetecknas av sitt innehåll av hydrolytiska enzym och dessas strukturbundna latens. Lysosomernas intracellulära funktioner beror på deras lytiska potential. Lysosomens enkla membran verkar som barriär mellan de inneslutna enzymen och substratet utanför. Lysosomenzymens verkan är begränsad eller ingen alls så länge blåsan de är inneslutna i inte brister. Öppning av lysosomblåsan antas regleras metaboliskt (hormonellt).

Engelsk definition

A class of morphologically heterogeneous cytoplasmic particles in animal and plant tissues characterized by their content of hydrolytic enzymes and the structure-linked latency of these enzymes. The intracellular functions of lysosomes depend on their lytic potential. The single unit membrane of the lysosome acts as a barrier between the enzymes enclosed in the lysosome and the external substrate. The activity of the enzymes contained in lysosomes is limited or nil unless the vesicle in which they are enclosed is ruptured or undergoes MEMBRANE FUSION. (From Rieger et al., Glossary of Genetics: Classical and Molecular, 5th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lysosome Autolysosomes Autolysosome