Cytoplasmic Vesicles

Cytoplasmatiska vesiklar

Svensk definition

Membranförsedda strukturer som uppkommer ur plasmamembranet eller olika intracellulära membran och som har betydelse för lagring, transport eller ämnesomsättning.

Engelsk definition

Membrane-limited structures derived from the plasma membrane or various intracellular membranes which function in storage, transport or metabolism.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cytoplasmic Vesicle Vesicle, Cytoplasmic Vesicles, Cytoplasmic