Interphase

Interfas

Svensk definition

Intervallet mellan två på varandra följande celldelningar, då de enskilda kromosomerna inte är urskiljbara. Interfasen består av G-faserna (G1, G0 och G2) samt S-fasen (då DNA-replikationen äger rum).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interphases