Purine-Pyrimidine Metabolism, Inborn Errors

Purin-pyrimidin, medfödda ämnesomsättningsrubbningar

Svensk definition

Dysfunktion i metabolismen hos puriner eller pyrimidiner vilka beror på medfödda genetiska mutationer som nedärvts eller tillägnats i livmodern.

Engelsk definition

Dysfunctions in the metabolism of PURINES or PYRIMIDINES resulting from inborn genetic mutations that are inherited or acquired in utero.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Purine Pyrimidine Metabolism, Inborn Errors