Carbohydrate Metabolism, Inborn Errors

Kolhydratomsättningsrubbningar, medfödda

Svensk definition

Dysfunktionalitet i kolhydratmetabolismen som resultat av medfödda genetiska mutationer vilka ärvs eller förvärvas i livmodern.

Engelsk definition

Dysfunctions of CARBOHYDRATE METABOLISM resulting from inborn genetic mutations that are inherited or acquired in utero.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carbohydrate Metabolism, Inborn Error