Mannosidase Deficiency Diseases

Mannosidasbristsjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar orsakade av förlust av ett eller fler enzym som deltar i hydrolys av mannosidlänkningar (mannosidaser). Bristerna i enzymaktivitet är främst förknippade med mutation av de gener som kodar för ett särskilt mannosidasisoenzym.

Engelsk definition

Diseases caused by the loss of one or more enzymes involved in the hydrolysis of mannoside linkages (MANNOSIDASES). The defects in enzyme activity are primarily associated with genetic mutation of the genes that codes for a particular mannosidase isoenzyme.

Svenska synonymer

Mannosidos

Engelska synonymer

Deficiency Disease, Mannosidase Deficiency Diseases, Mannosidase Diseases, Mannosidase Deficiency Mannosidase Deficiency Disease Mannosidase Deficiency Syndromes Deficiency Syndrome, Mannosidase Deficiency Syndromes, Mannosidase Mannosidase Deficiency Syndrome Mannosidosis Mannosidoses