Amino Acid Metabolism, Inborn Errors

Aminosyror, medfödda ämnesomsättningsrubbningar

Svensk definition

Ämnesomsättningsfel som påverkar aminosyrametabolismen. De är medfödda, men symtomen manifesterar sig ibland först senare i livet. Flertalet är ärftliga och uppträder från födseln i form av metabolisk a och neurologiska störningar.

Engelsk definition

Disorders affecting amino acid metabolism. The majority of these disorders are inherited and present in the neonatal period with metabolic disturbances (e.g., ACIDOSIS) and neurologic manifestations. They are present at birth, although they may not become symptomatic until later in life.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Amino Acidopathies, Congenital Amino Acidopathy, Congenital Congenital Amino Acidopathy Inborn Errors, Amino Acid Metabolism Amino Acidopathies, Inborn Amino Acidopathy, Inborn Inborn Amino Acidopathies Inborn Amino Acidopathy Congenital Amino Acidopathies Amino Acid Metabolism, Inborn Error Amino Acid Metabolism Disorders, Inborn Amino Acid Metabolism, Inherited Disorders Inherited Errors of Amino Acid Metabolism