Lipid Metabolism, Inborn Errors

Fettomsättningsrubbningar, medfödda

Svensk definition

Genetiskt betingade defekter i fettomsättningen.

Engelsk definition

Errors in the metabolism of LIPIDS resulting from inborn genetic MUTATIONS that are heritable.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lipid Metabolism, Inborn Error