Hyperlipoproteinemia Type V

Hyperlipoproteinemi typ V

Svensk definition

En allvarlig, ärftlig hypertriglyceridemi i vuxen ålder som skiljer sig från den form som beror på lipoproteinlipasbrist.

Svenska synonymer

Sen debut av hyperkylomikronemi Hyperkylomikronemi, sen debut Blandad hyperlipemi Famijär hyperkylomikronemi med hyperprebetalipoproteinemi

Engelska synonymer

Hyperchylomicronemia, Late-Onset Hyperchylomicronemia, Late Onset Hyperchylomicronemias, Late-Onset Late-Onset Hyperchylomicronemia Late-Onset Hyperchylomicronemias Hyperlipoproteinemia, Type V Hyperlipoproteinemias, Type V Type V Hyperlipoproteinemia Type V Hyperlipoproteinemias Hyperlipemia, Mixed Hyperlipemias, Mixed Mixed Hyperlipemia Mixed Hyperlipemias Hyperlipidemia, Type V Hyperlipidemias, Type V Type V Hyperlipidemia Type V Hyperlipidemias Hyperlipoproteinemia Type 5 Hyperlipoproteinemia Type 5s Hyperchylomicronemia Late Onset Hyperchylomicronemia Late Onsets Hyperlipemia, Combined Fat And Carbohydrate-Induced Hyperlipemia, Combined Fat And Carbohydrate Induced Hyperchylomicronemia With Hyperprebetalipoproteinemia, Familial