Hyperlipoproteinemia Type V

Hyperlipoproteinemi typ V

Svensk definition

En allvarlig, ärftlig hypertriglyceridemi i vuxen ålder som skiljer sig från den form som beror på lipoproteinlipasbrist.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hyperchylomicronemia, Late-Onset Hyperchylomicronemia, Late Onset Hyperchylomicronemias, Late-Onset Late-Onset Hyperchylomicronemia Late-Onset Hyperchylomicronemias Hyperlipoproteinemia, Type V Hyperlipoproteinemias, Type V Type V Hyperlipoproteinemia Type V Hyperlipoproteinemias Hyperlipemia, Mixed Hyperlipemias, Mixed Mixed Hyperlipemia Mixed Hyperlipemias Hyperlipidemia, Type V Hyperlipidemias, Type V Type V Hyperlipidemia Type V Hyperlipidemias Hyperlipoproteinemia Type 5 Hyperlipoproteinemia Type 5s Hyperchylomicronemia Late Onset Hyperchylomicronemia Late Onsets Hyperlipemia, Combined Fat And Carbohydrate-Induced Hyperlipemia, Combined Fat And Carbohydrate Induced Hyperchylomicronemia With Hyperprebetalipoproteinemia, Familial