Lipid Metabolism Disorders

Fettomsättningsrubbningar

Svensk definition

Sjukliga tillstånd till följd av onormala anabola eller katabola fettomsättningsprocesser i kroppen.

Engelsk definition

Pathological conditions resulting from abnormal anabolism or catabolism of lipids in the body.

Svenska synonymer

Lipidmetabolismrubbningar

Engelska synonymer

Lipid Metabolism Disorder Metabolism Disorder, Lipid Metabolism Disorders, Lipid