Lipodystrophy

Lipodystrofi

Svensk definition

En samling heterogena tillstånd till följd av defekt fettomsättning och kännetecknade av fettvävnadsatrofi. Ofta förekommer en omfördelning av kroppsfett som leder till perifera fettförluster och central fetma. Hit hör generell, lokal, medfödd och förvärvad lipodystrofi.

Engelsk definition

A collection of heterogenous conditions resulting from defective LIPID METABOLISM and characterized by ADIPOSE TISSUE atrophy. Often there is redistribution of body fat resulting in peripheral fat wasting and central adiposity. They include generalized, localized, congenital, and acquired lipodystrophy.

Svenska synonymer

Förändrad kroppsfettfördelning

Engelska synonymer

Lipodystrophies