Lipoproteins, VLDL

VLDL-lipoproteiner

Svensk definition

En klass mycket lätta (0,93-1,006 g/ml) och stora (30-80 nm) lipoproteiner, med en kärna av huvudsakligen triglycerider och ett ytlager av fosfolipider och kolesterol som omsluter apolipoprotein B, E och C. VLDL ombesörjer transport av endogena triglycerider till vävnader utanför levern. När triglycerider och Apo C kopplats bort, omvandlas VLDL till medeltunga lipoproteiner och sedan till lätta lipoproteiner, vilka levererar kolesterol till vävnaderna utanför levern.

Engelsk definition

A class of lipoproteins of very light (0.93-1.006 g/ml) large size (30-80 nm) particles with a core composed mainly of TRIGLYCERIDES and a surface monolayer of PHOSPHOLIPIDS and CHOLESTEROL into which are imbedded the apolipoproteins B, E, and C. VLDL facilitates the transport of endogenously made triglycerides to extrahepatic tissues. As triglycerides and Apo C are removed, VLDL is converted to INTERMEDIATE-DENSITY LIPOPROTEINS, then to LOW-DENSITY LIPOPROTEINS from which cholesterol is delivered to the extrahepatic tissues.

Svenska synonymer

Lipoproteiner, VLDL Prebetalipoproteiner VLDL2 lipoproteiner VLDL3 lipoproteiner

Engelska synonymer

VLDL Lipoproteins Prebeta-Lipoproteins Prebeta Lipoproteins Very Low Density Lipoprotein Pre-beta-Lipoprotein Pre beta Lipoprotein Prebeta-Lipoprotein Prebeta Lipoprotein Very-Low-Density Lipoprotein Lipoprotein, Very-Low-Density Pre-beta-Lipoproteins Pre beta Lipoproteins Very-Low-Density Lipoproteins Lipoproteins, Very-Low-Density Very Low Density Lipoproteins Lipoproteins, VLDL2 VLDL2 Lipoproteins Lipoprotein VLDL II Lipoproteins, VLDL1 VLDL1 Lipoproteins Lipoproteins, VLDL I Lipoproteins, VLDL3 VLDL3 Lipoproteins Lipoproteins, VLDL III