Phospholipids

Fosfolipider

Svensk definition

Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.

Engelsk definition

Lipids containing one or more phosphate groups, particularly those derived from either glycerol (phosphoglycerides see GLYCEROPHOSPHOLIPIDS) or sphingosine (SPHINGOLIPIDS). They are polar lipids that are of great importance for the structure and function of cell membranes and are the most abundant of membrane lipids, although not stored in large amounts in the system.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phosphatides Phospholipid