Antiphospholipid Syndrome

Antifosfolipidsyndrom

Svensk definition

Förekomst av antikroppar mot fosfolipider (antifosfolipidantikroppar). Ett flertal sjukdomar har samband med detta tillstånd, däribland systemisk lupus erythematosus (SLE) och andra bindvävssjukdomar, trombopeni och artär- eller ventromboser. Vid graviditet kan det orsaka abort. Halterna av antikardiolipinantikroppar är påtagligt höga.

Engelsk definition

The presence of antibodies directed against phospholipids (ANTIBODIES, ANTIPHOSPHOLIPID). The condition is associated with a variety of diseases, notably systemic lupus erythematosus and other connective tissue diseases, thrombopenia, and arterial or venous thromboses. In pregnancy it can cause abortion. Of the phospholipids, the cardiolipins show markedly elevated levels of anticardiolipin antibodies (ANTIBODIES, ANTICARDIOLIPIN). Present also are high levels of lupus anticoagulant (LUPUS COAGULATION INHIBITOR).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Syndrome, Antiphospholipid Hughes Syndrome Syndrome, Hughes Antiphospholipid Antibody Syndrome Antibody Syndrome, Antiphospholipid Antiphospholipid Antibody Syndromes Syndrome, Antiphospholipid Antibody Anti-Phospholipid Antibody Syndrome Anti Phospholipid Antibody Syndrome Antibody Syndrome, Anti-Phospholipid Syndrome, Anti-Phospholipid Antibody Anti-Phospholipid Syndrome Anti Phospholipid Syndrome Syndrome, Anti-Phospholipid