Membrane Lipids

Membranlipider

Svensk definition

Lipider, huvudsakligen fosfolipider, kolesterol och små mängder glykolipider som finns i membran, inkl. cellmembran och intracellulära membran. Lipiderna kan förekomma som dubbellager i membranen, med inneslutna proteiner mellan lagren och yttre proteiner på membranets utsida. Membranlipider är nödvändiga för aktiv transport, ett flertal enzymatiska aktiviteter och membranbildning.

Engelsk definition

Lipids, predominantly phospholipids, cholesterol and small amounts of glycolipids found in membranes including cellular and intracellular membranes. These lipids may be arranged in bilayers in the membranes with integral proteins between the layers and peripheral proteins attached to the outside. Membrane lipids are required for active transport, several enzymatic activities and membrane formation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lipids, Membrane Cell Membrane Lipids Lipids, Cell Membrane Membrane Lipids, Cell Cell Membrane Lipid Lipid, Cell Membrane Membrane Lipid, Cell Membrane Lipid Lipid, Membrane