Lipoproteins

Lipoproteiner

Svensk definition

Lipid-proteinkomplex som ingår i transport och omsättning av fettämnen i kroppen. De är runda partiklar, bestående av en hydrofob kärna av triglycerider och kolesterolestrar som är omgiven av ett lager hydrofilt, fritt kolesterol, fosfolipider och apolipoproteiner. Lipoproteiner definieras utifrån sin varierande densitet och storlek. De stora lipoproteinerna, som kylomikroner och VLDL, transporterar triglycerider, och de små lipoproteinerna, som LDL och HDL, transporterar kolesterol.

Engelsk definition

Lipid-protein complexes involved in the transportation and metabolism of lipids in the body. They are spherical particles consisting of a hydrophobic core of TRIGLYCERIDES and CHOLESTEROL ESTERS surrounded by a layer of hydrophilic free CHOLESTEROL; PHOSPHOLIPIDS; and APOLIPOPROTEINS. Lipoproteins are classified by their varying buoyant density and sizes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lipoprotein Circulating Lipoproteins Lipoproteins, Circulating