Receptors, Lipoprotein

Lipoproteinreceptorer

Svensk definition

Cellyteproteiner som binder lipoproteiner med hög affinitet. Lipoproteinreceptorer i levern och perifera vävnader ansvarar för regleringen av omsättning och koncentration av kolesterol i plasma och celler. Receptorerna känner vanligtvis igen apolipoproteinerna i lipoproteinkomplex, och bindningen utlöser ofta en endocytosprocess.

Engelsk definition

Cell surface proteins that bind lipoproteins with high affinity. Lipoprotein receptors in the liver and peripheral tissues mediate the regulation of plasma and cellular cholesterol metabolism and concentration. The receptors generally recognize the apolipoproteins of the lipoprotein complex, and binding is often a trigger for endocytosis.

Svenska synonymer

Receptorer, lipoprotein

Engelska synonymer

Lipoprotein Receptors Lipoprotein Receptor Receptor, Lipoprotein Receptors, Lipoproteins Lipoproteins Receptors