Lipoproteins, IDL

IDL-lipoproteiner

Svensk definition

En blandning av VLDL-lipoproteiner, särskilt triglyceridfattiga, med långsam elektroforetisk rörlighet i beta- och alfa2-områdena som liknar den hos betalipoproteiner (LDL) eller alfalipoproteiner (HDL). De kan utgöras av medeltunga lipoproteiner i lipidnedbrytningsprocessen eller rester av tysta kylomikroner och VLDL-lipoproteiner som inte metaboliseras fullständigt, som t ex vid hyperlipoproteinemi typ III.

Engelsk definition

A mixture of very-low-density lipoproteins (VLDL), particularly the triglyceride-poor VLDL, with slow diffuse electrophoretic mobilities in the beta and alpha2 regions which are similar to that of beta-lipoproteins (LDL) or alpha-lipoproteins (HDL). They can be intermediate (remnant) lipoproteins in the de-lipidation process, or remnants of mutant CHYLOMICRONS and VERY-LOW-DENSITY LIPOPROTEINS which cannot be metabolized completely as seen in FAMILIAL DYSBETALIPOPROTEINEMIA.

Svenska synonymer

Alfa2-VLDL lipoprotein Beta-VLDL lipoprotein

Engelska synonymer

IDL Lipoproteins Intermediate Density Lipoprotein Density Lipoprotein, Intermediate Lipoprotein, Intermediate Density Lipoproteins, Intermediate Density Intermediate-Density Lipoproteins Lipoproteins, Intermediate-Density Lipoprotein, IDL IDL Lipoprotein Intermediate-Density Lipoprotein Lipoprotein, Intermediate-Density Intermediate Density Lipoproteins alpha2-Very-Low-Density Lipoproteins Lipoproteins, alpha2-Very-Low-Density alpha2 Very Low Density Lipoproteins alpha2-VLDL Lipoprotein Lipoprotein, alpha2-VLDL alpha2 VLDL Lipoprotein alpha2-VLDL alpha2 VLDL alpha2-Very-Low-Density Lipoprotein Lipoprotein, alpha2-Very-Low-Density alpha2 Very Low Density Lipoprotein beta-Very-Low-Density Lipoproteins Lipoproteins, beta-Very-Low-Density beta Very Low Density Lipoproteins Broad-beta Lipoprotein Broad beta Lipoprotein Lipoprotein, Broad-beta Floating beta-Lipoprotein Floating beta Lipoprotein beta-Lipoprotein, Floating beta-VLDL Lipoprotein Lipoprotein, beta-VLDL beta VLDL Lipoprotein beta-VLDL Lipoproteins Lipoproteins, beta-VLDL beta VLDL Lipoproteins Broad-beta Lipoproteins Broad beta Lipoproteins Lipoproteins, Broad-beta Floating beta-Lipoproteins Floating beta Lipoproteins beta-Lipoproteins, Floating beta-Very-Low-Density Lipoprotein Lipoprotein, beta-Very-Low-Density beta Very Low Density Lipoprotein beta-VLDL beta VLDL