Hyperlipoproteinemias

Hyperlipoproteinemier

Svensk definition

Ämnesomsättningsrubbningar som kännetecknas av överskott av plasmalipoproteiner. Dessa kan vara ärftliga, förvärvade, primära eller sekundära. De klassificeras enlight lipoproteinmönster i elektrofores eller ultracentrifugering.

Engelsk definition

Conditions with abnormally elevated levels of LIPOPROTEINS in the blood. They may be inherited, acquired, primary, or secondary. Hyperlipoproteinemias are classified according to the pattern of lipoproteins on electrophoresis or ultracentrifugation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hyperlipoproteinemia