Brain Diseases, Metabolic, Inborn

Medfödda metabola hjärnsjukdomar

Svensk definition

Fel i hjärnans ämnesomsättning pga medfödda, primärt enzymatiska, bristtillstånd. Flertalet av dessa sjukdomar är ärftliga, men spontana förändringar kan också förekomma. Bristfällig enzymverksamhet kan ge upphov till funktionsstörningar genom ansamling av något ämne, genom underproduktion av ämnen, eller genom att förorsaka alternativa metaboliska processer.

Engelsk definition

Brain disorders resulting from inborn metabolic errors, primarily from enzymatic defects which lead to substrate accumulation, product reduction, or increase in toxic metabolites through alternate pathways. The majority of these conditions are familial, however spontaneous mutation may also occur in utero.

Svenska synonymer

Medfödda metabola encefalopatier Ärftliga metabola hjärnsjukdomar Medfödda metabola centrala nervsystemets sjukdomar

Engelska synonymer

Encephalopathies, Metabolic, Inborn Inborn Errors of Metabolism, Brain Metabolic Diseases, Inborn, Brain Inborn Metabolic Brain Disorders Inborn Metabolic Disorders, Brain Metabolic Brain Diseases, Inborn Metabolic Brain Syndrome, Inborn Brain Syndrome, Metabolic, Inborn Inborn Metabolic Brain Diseases Central Nervous System Inborn Metabolic Diseases Metabolic Disorders, CNS, Inborn Metabolic Diseases, Inborn, Central Nervous System Central Nervous System Inborn Metabolic Disorders CNS Metabolic Disorders, Inborn Brain Diseases, Metabolic, Inherited Familial Metabolic Brain Diseases Familial Metabolic Disorders, Brain Metabolic Disorders, Familial, Brain Inherited Metabolic Disorders, Brain Metabolic Brain Diseases, Familial Metabolic Brain Diseases, Inherited Metabolic Disorders, Brain, Inherited Brain Diseases, Metabolic, Familial Inherited Metabolic Brain Diseases