Intellectual Disability

Intellektuell funktionsnedsättning

Svensk definition

Intellektuell funktion under det normala som uppkommer under utvecklingsperioden. Det finns många tänkbara orsaker, bland annat genetiska defekter och förlossningsskador. En skala av intelligenskvoter (IQ) används för att avgöra om en individ har en intellektuell funktionsnedsättning. IQ-värden mellan 70 och 79 faller i gränsområdet för funktionsnedsättning, medan IQ-värden under 67 innebär funktionsnedsättning.

Engelsk definition

Subnormal intellectual functioning which originates during the developmental period. This has multiple potential etiologies, including genetic defects and perinatal insults. Intelligence quotient (IQ) scores are commonly used to determine whether an individual has an intellectual disability. IQ scores between 70 and 79 are in the borderline range. Scores below 67 are in the disabled range. (from Joynt, Clinical Neurology, 1992, Ch55, p28)

Svenska synonymer

Psykisk funktionsnedsättning Mental retardation Begåvningshandikapp Förståndshandikapp

Engelska synonymer

Disabilities, Intellectual Intellectual Disabilities Retardation, Mental Intellectual Development Disorder Development Disorder, Intellectual Development Disorders, Intellectual Disorder, Intellectual Development Disorders, Intellectual Development Intellectual Development Disorders Mental Retardation Disability, Intellectual Idiocy Mental Retardation, Psychosocial Mental Retardations, Psychosocial Psychosocial Mental Retardation Psychosocial Mental Retardations Retardation, Psychosocial Mental Retardations, Psychosocial Mental Deficiency, Mental Deficiencies, Mental Mental Deficiencies Mental Deficiency