Lysosomal Storage Diseases, Nervous System

Lysosomala upplagringssjukdomar, nervsystemet

Svensk definition

En grupp enzymsjukdomar som påverkar nervsystemet och i viss grad även skelettet, det lymforetikulära systemet och andra organ. Tillstånden kännetecknas av onormal ansamling av kataboliskt material i lysosomer.

Engelsk definition

A group of enzymatic disorders affecting the nervous system and to a variable degree the skeletal system, lymphoreticular system, and other organs. The conditions are marked by an abnormal accumulation of catabolic material within lysosomes.

Svenska synonymer

Lyosomala inlagringssjukdomar, nervsystemet

Engelska synonymer

Lysosomal Enzyme Disorders, Nervous System Nervous System Lysosomal Enzyme Disorders Nervous System Lysosomal Storage Diseases