Brain Diseases, Metabolic

Metabola hjärnsjukdomar

Svensk definition

Förvärvade eller medfödda ämnesomsättningssjukdomar som förorsakar funktionsstörningar eller skada i hjärnan. Dessa kan delas in i primära (i själva hjärnan) och sekundära (utanför skallen) metaboliska sjukdomstillstånd som har en negativ inverkan på hjärnans funktioner.

Engelsk definition

Acquired or inborn metabolic diseases that produce brain dysfunction or damage. These include primary (i.e., disorders intrinsic to the brain) and secondary (i.e., extracranial) metabolic conditions that adversely affect cerebral function.

Svenska synonymer

Hjärnsjukdomar, metabola

Engelska synonymer

Brain Disease, Metabolic Metabolic Brain Disease Metabolic Disorders, Brain Brain Metabolic Disorder Brain Metabolic Disorders Metabolic Disorder, Brain Metabolic Encephalopathies Metabolic Brain Syndromes Brain Syndrome, Metabolic Encephalopathies, Metabolic Encephalopathy, Metabolic Metabolic Encephalopathy Metabolic Brain Syndrome Metabolic Brain Diseases Brain Disorders, Metabolic Brain Disorder, Metabolic Metabolic Brain Disorder Metabolic Brain Disorders Acquired Metabolic Diseases, Nervous System Nervous System Acquired Metabolic Diseases Metabolic Diseases, Acquired, Nervous System Metabolic Disorder, Central Nervous System, Acquired CNS Metabolic Disorders, Acquired Metabolic Disorders, CNS, Acquired Brain Diseases, Metabolic, Acquired Acquired Metabolic Encephalopathies Acquired Metabolic Encephalopathy Encephalopathies, Acquired Metabolic Encephalopathy, Acquired Metabolic Metabolic Encephalopathies, Acquired Metabolic Encephalopathy, Acquired Brain Disorders, Metabolic, Acquired Brain Syndrome, Metabolic, Acquired Metabolic Brain Syndrome, Acquired Metabolic Brain Syndromes, Acquired Encephalopathy, Metabolic, Acquired Acquired Metabolic Diseases, Brain Metabolic Brain Diseases, Acquired Central Nervous System Metabolic Disorders Metabolic Disorders, Central Nervous System CNS Metabolic Disorders CNS Metabolic Disorder Metabolic Disorder, CNS Metabolic Disorders, CNS