Amino Acid Transport Disorders, Inborn

Aminosyratransportrubbningar, medfödda

Svensk definition

Rubbningar som hör samman med defekter i transport av aminosyror genom cellmembran. Ett exempel är bristfällig transport genom tunntarmens borstbrämsepitelmembran.

Engelsk definition

Disorders characterized by defective transport of amino acids across cell membranes. These include deficits in transport across brush-border epithelial cell membranes of the small intestine (MICROVILLI) and KIDNEY TUBULES; transport across the basolateral membrane; and transport across the membranes of intracellular organelles. (From Nippon Rinsho 1992 Jul;50(7):1587-92)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Transport Disorders, Amino Acid, Inborn Inborn Transport Disorders, Amino Acid Inherited Amino Acid Transport Disorders