Metabolic Syndrome

Metabola syndromet

Svensk definition

Ett kluster av metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes mellitus typ 2. De främsta kännetecknen för metabola syndromet X är bukfett, aterogen dyslipidemi, högt blodtryck, hyperglykemi, insulinresistens, inflammatorisk benägenhet och protrombotiskt tillstånd.

Svenska synonymer

Insulinresistanssyndromet X Reavens syndrom X

Engelska synonymer

Metabolic Syndromes Syndrome, Metabolic Syndromes, Metabolic Metabolic Syndrome X Insulin Resistance Syndrome X Syndrome X, Metabolic Syndrome X, Insulin Resistance Metabolic X Syndrome Syndrome, Metabolic X X Syndrome, Metabolic Dysmetabolic Syndrome X Syndrome X, Dysmetabolic Reaven Syndrome X Syndrome X, Reaven Metabolic Cardiovascular Syndrome Cardiovascular Syndrome, Metabolic Cardiovascular Syndromes, Metabolic Syndrome, Metabolic Cardiovascular Cardiometabolic Syndrome Cardiometabolic Syndromes Syndrome, Cardiometabolic Syndromes, Cardiometabolic