Diabetes Mellitus, Type 2

Typ 2-diabetes

Svensk definition

En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.

Svenska synonymer

Diabetes mellitus, icke-insulinberoende Diabetes, icke-insulinberoende MODY NIDDM Åldersdiabetes

Engelska synonymer

Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent Diabetes Mellitus, Ketosis-Resistant Diabetes Mellitus, Ketosis Resistant Ketosis-Resistant Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus, Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus, Stable Stable Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus, Type II NIDDM Diabetes Mellitus, Noninsulin Dependent Diabetes Mellitus, Maturity-Onset Diabetes Mellitus, Maturity Onset Maturity-Onset Diabetes Mellitus Maturity Onset Diabetes Mellitus MODY Diabetes Mellitus, Slow-Onset Diabetes Mellitus, Slow Onset Slow-Onset Diabetes Mellitus Type 2 Diabetes Mellitus Noninsulin-Dependent Diabetes Mellitus Noninsulin Dependent Diabetes Mellitus Maturity-Onset Diabetes Diabetes, Maturity-Onset Maturity Onset Diabetes Type 2 Diabetes Diabetes, Type 2 Diabetes Mellitus, Adult-Onset Adult-Onset Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus, Adult Onset