Glucose Intolerance

Glukosintolerans

Svensk definition

Ett sjukligt tillstånd, där blodglukosnivån är under 140 mg/100 ml plasma vid fasta, och över 200 mg/100 ml plasma vid 30-, 60- och 90-minutersintervall vid glukostoleranstest. Tillståndet är vanligt vid diabetes mellitus, men kan även förekomma i samband med andra sjukdomar och undernäring.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Glucose Intolerances Intolerance, Glucose Intolerances, Glucose Impaired Glucose Tolerance Glucose Tolerance, Impaired Glucose Tolerances, Impaired Impaired Glucose Tolerances Tolerance, Impaired Glucose Tolerances, Impaired Glucose