Plasma

Plasma

Svensk definition

Den del av blodet som återstår när blodceller har avlägsnats med centrifugering utan att blodet har fått koagulera.

Svenska synonymer

Blodplasma Färsk fryst plasma

Engelska synonymer

Plasmas Blood Plasma Blood Plasmas Plasma, Blood Plasmas, Blood Fresh Frozen Plasma Fresh Frozen Plasmas Frozen Plasma, Fresh Frozen Plasmas, Fresh Plasma, Fresh Frozen Plasmas, Fresh Frozen