Blood Coagulation

Blodkoagulering

Svensk definition

Den serie av processer som äger rum när blodets många koagulationsfaktorer samverkar och slutligen leder till bildandet av en olöslig fibrinkoagel.

Svenska synonymer

Blodkoagulation

Engelska synonymer

Blood Clotting Blood Clottings Clotting, Blood Coagulation, Blood