Hemostasis

Blodstillning

Svensk definition

Den process som spontant stoppar blodflödet från kärl som leder blod under tryck. Till den bidrar sammandragning av kärlen, hopklumpning av blodkroppar (t ex erytrocytaggregation) och blodkoagulering.

Engelsk definition

The process which spontaneously arrests the flow of BLOOD from vessels carrying blood under pressure. It is accomplished by contraction of the vessels, adhesion and aggregation of formed blood elements (eg. ERYTHROCYTE AGGREGATION), and the process of BLOOD COAGULATION.

Svenska synonymer

Hemostas

Engelska synonymer

Hemostases