Prothrombin Time

Protrombintid

Svensk definition

Tiden det tar för blodet att levra sig under optimal koncentration av kalcium och efter tillsättning av vävnadstromboplastin. Faktorer som mäts är: fibrinogen; protrombin, faktor VII och faktor X. Testen används vid övervakning av antikoagulationsbehandling med kumariner.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Prothrombin Times Time, Prothrombin Times, Prothrombin Russell's Viper Venom Time Russell Viper Venom Time Russells Viper Venom Time Thrombotest Quick Test Test, Quick