Factor V

Faktor V

Svensk definition

Värme- och lagringslabilt plasmaprotein som påskyndar omvandlingen av protrombin till trombin vid blodkoagulation. Detta åstadkoms genom att faktor V bildar komplex med faktor Xa, fosfolipid och kalcium (protrombinaskomplex). Brist på faktor V leder till Owrens sjukdom.

Engelsk definition

Heat- and storage-labile plasma glycoprotein which accelerates the conversion of prothrombin to thrombin in blood coagulation. Factor V accomplishes this by forming a complex with factor Xa, phospholipid, and calcium (prothrombinase complex). Deficiency of factor V leads to Owren's disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Factor Five AC Globulin Blood Coagulation Factor V Factor Pi Proaccelerin Factor 5 Coagulation Factor V Factor V, Coagulation