Factor VII

Faktor VII

Svensk definition

Ett värme- och lagringsstabilt plasmaprotein som aktiveras av vävnadstromboplastin till att bilda faktor VIIa i den yttre blodkoaguleringsprocessen. Den aktiverade formen katalyserar därpå aktivering av faktor X till Xa.

Engelsk definition

Heat- and storage-stable plasma protein that is activated by tissue thromboplastin to form factor VIIa in the extrinsic pathway of blood coagulation. The activated form then catalyzes the activation of factor X to factor Xa.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Factor Seven Coagulation Factor VII Factor VII, Coagulation Blood Coagulation Factor VII Proconvertin Stable Factor Factor 7