Centrifugation

Centrifugering

Svensk definition

Användande av en roterande maskin för att med centrifugalkraftens hjälp separera ämnen med olika egenvikter, avlägsna vätska eller simulera gravitationskrafter. De apparater som används vid förfarande t har en kraftig motor som driver en en lång arm, i vars yttersta ände levande varelser, biologiska prov eller diverse utrustning kan slungas runt vid olika hastigheter.

Engelsk definition

Process of using a rotating machine to generate centrifugal force to separate substances of different densities, remove moisture, or simulate gravitational effects. It employs a large motor-driven apparatus with a long arm, at the end of which human and animal subjects, biological specimens, or equipment can be revolved and rotated at various speeds to study gravitational effects. (From Websters, 10th ed; McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.