Diabetes Mellitus, Lipoatrophic

Diabetes, lipoatrofisk

Svensk definition

Sjukdomstillstånd kännetecknat av fullständig frånvaro av subkutan fettvävnad, insulinresistent diabetes med lten benägenhet för ketoacidos, hyperlipidemi med subkutan xantomatos (kolesterolansamlingar under huden), leverförstoring och förhöjd basal ämnesomsättning.

Svenska synonymer

Lipoatrofisk diabetes

Engelska synonymer

Lipoatrophic Diabetes Mellitus Lipoatrophic Diabetes Diabete, Lipoatrophic Diabetes, Lipoatrophic Lipoatrophic Diabete