Paresthesia

Parestesi

Svensk definition

Subjektiva känselförnimmelser i huden (till exempel kyla, värme, stickningar, tryck) som uppträder spontant utan stimulering.

Engelsk definition

Subjective cutaneous sensations (e.g., cold, warmth, tingling, pressure, etc.) that are experienced spontaneously in the absence of stimulation.

Svenska synonymer

Domningar Smärtsam parestesi Myrkrypningar

Engelska synonymer

Paresthesias Dysesthesia Dysesthesias Paresthesia, Painful Painful Paresthesia Painful Paresthesias Paresthesias, Painful Paresthesia, Distal Distal Paresthesia Distal Paresthesias Paresthesias, Distal Formication Formications