Glucose

Glukos

Svensk definition

Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.

Engelsk definition

A primary source of energy for living organisms. It is naturally occurring and is found in fruits and other parts of plants in its free state. It is used therapeutically in fluid and nutrient replacement.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

D-Glucose D Glucose Dextrose Glucose, (alpha-D)-Isomer Anhydrous Dextrose Dextrose, Anhydrous Glucose, (DL)-Isomer Glucose, (L)-Isomer L-Glucose L Glucose Glucose Monohydrate Monohydrate, Glucose Glucose, (beta-D)-Isomer